web space | free website | Web Hosting | Free Website Submission | shopping cart | php hosting


"SESSİZ SAVAŞ" İÇİN "SESSİZ SİLAHLAR" (GİZLİ BİR ASKERİ BELGEDEN)

DAVID ICKE’NİN BRILLIANT BOOK’UNDAN BİR İKTİBAS: 

 

...............VE GERÇEK SİZİ ÖZGÜR KILACAK

           

(BU BELGE SEÇKİN DÜNYA YÖNETİM HİYERARŞİNİN

DOGMATİK VE OTORİTER ZİHNİYETİNİ AÇIKÇA GÖSRERMEKTEDİR.)

 

1986 da, tesadüfen bulunan ve "sessiz bir savaş için sessiz silahlar" olarak adlandırılan bir belgeden alınan Robotlar’ın İsyanı’nda yer aldım. Bu belgenin 1969 yılına ait diğer bir versiyonun A.B.D. Donanmasının Haberalma Servisi’nin elinde bulunduğu rapor edilmektedir.

 

Bu belge, beyin yıkama tekniklerini  çok güzel açıklamaktadır.

Benim elimde bulunan versiyon Amerika’da ikinci elden satılan bir fotokopi makinasının içinde bulundu ve kitlesel zihin kontrolunun politikasını anlatmaktadır.

Bu uzun ve ayrıntılı belge 1979 tarihliydi fakat, 1950'lerden beri uygulanan politikanın anahtarlarını vermektedir.

Bu belge “ Sessiz Savaş... 1954 yilinda uluslararası seçkinlerin bir toplantısında açıklandı”  demektedir.

Bildenberg Grubu ilk defa 1954 de toplandı. Belgede teşhir edilen metodlarin Londra’daki Tavistock İnsan Hakları Enstitüsü’ne ve bunun birbirine bağlı şubelerine ilham vereceği muhtemeldir. İşte muhtevadan bir çeşni:

“ tecrübeyle ispat edilmiştir ki, bir sessiz silahi korumanin ve halk kontrolunü ele geçirmenin en basit yolu, onlari bir taraftan şaşkin, organizasyonlari bozulmuş, ilgilerini gerçekten önemi olmayan başka sorunlara çekilmiş bir durumda tutarken, diger taftan disiplinsiz ve temel sistem prensiplerinden habersiz tutmaktır.

Bu şunlarla başarilir:

Onların düşüncelerini başıboş bırakarak; zihni faaliyetlerini sabote ederek; matematikte, sistem tasarımında, ekonomi eğitiminde halk için düşük kaliteli programlar hazırlayarak ve teknik yaratıcılık esaretlerini kırarak.

Aşagidaki yollarla duygularini meşgul ederek, onlarin kendilerine ve duygusal ve fiziksel faaliyetlere olan  düşkünlüklerini arttırarak;

       a) Medyadaki - özellikle TV ve gazetelerdeki - sürekli bir cinsiyet, şiddet ve savaşlar engeli vasitasiyla merhametsiz duygusal hareketler ve saldirilar ( zihni ve duygusal tecavüz ).

       b) Onlara ne isterlerse - fazlasıyla - verme “ düşünce için degersiz gida” ve onları gerçekten ihtiyacı olan şeyden mahrum bırakma.

       c) Tarihi ve hukuku yeniden yazma ve halkı sapkın yaradılışın hükmü altına sokmak, böylece onların akıllarını kişisel ihtiyaçlardan dışta ziyadesiyle icat edilen önceliklere kaydırabilme. Bunlar onların sosyal otomasyon teknolojisinin sessiz silahlarıyla ilgilenmelerini ve bu silahları keşfetmelerini engeller. Genel kural düzensizlikte kar vardır; daha fazla karışıklık daha fazla kar. Bu nedenle en iyi yaklaşım problemler yaratmak ve sonra çözümler sunmaktır.

Özet olarak:

Medya: Yetişkin nüfusun dikkatini gerçek sosyal sorunlardan uzak tutarak gerçekte önemi olmayan meselelere çekmelidir.

Okullar: Genç nüfusu gerçek matematikten, gerçek ekonomiden, gerçek hukuktan ve gerçek tarihten habersiz tutmalıdır.

Eğlence: Halkın düşüüncesini altıncı derece seviyesinin altında tutmalıdır.

İş: Düşünmek için zaman bırakmayarak, halkı çiftlikte diğer hayvanlarla birlikte meşgul, meşgul,  hep meşgul etmelidir.

           

"SESSİZ SİLAHLAR BELGESİ",  UZAKTAN MİKRODALGA

ZİHİN KONTROL TEKNİĞİNİ BAKIN NASIL TARİF EDİYOR

:

“ Bu, bir generalin yerine -bankacılık mıknatısının emirleri altında-, bir bilgisayar programcısının çalıştırıldığı; bir silahın yerine, bir bilgisayardan; barut tozu yerine, veri işlenmesiyle sevkedilen; mermilerin yerine, durumları ateşler. Bu, aşikar gürültüler çikartmaz, aşikar fiziksel yaralanmalara neden olmaz  ve herhangi bir kişinin günlük sosyal hayatina alenen müdahale etmez.

 “ Anlaşilmaz fiziksel ve zihinsel bozukluklara neden olan ve anlaşilmaz bir şekilde günlük hayata müdahale eden, yani ne aradigini bilen egitimli bir gözlemci için anlaşilmaz olan sesler üretse bile halk bu silahi anlayamaz, bu nedenle de bir silahla saldiriya ugradigina ve baski altina alindigina inanamaz.

“ Halk içgüdüsü ile birşeylerin yanliş oldugunu hissedebilir, fakat sessiz silahin teknik özellikleri nedeniyle, duygularini makul bir şekilde izah edemez veya kendi zekasiyla problemle ugraşamaz. Bu nedenle, nasil yardim isteyecegini ve buna karşi kendilerini savunmak için digerleriyle nasil birleşecegini bilmez.

“ Sessiz bir silah tedricen uygulandığında, baskı ( psikolojik baskıdan ekonomik baskıya kadar ) çok artarak devam edemeyecek hale gelene kadar, halk bunun varlığına uyum sağlar / adapte olur ve bunun sinsi tecavüzüne tahammül etmeyi öğrenir. Bu nedenle sessiz silah biyolojik mücadelenin bir cinsidir.

Bu onların doğal ve sosyal enerji kaynaklarını, fiziksel, zihinsel ve duygusal güçlerini ve zaaflarını tanıyarak, anlayarak, manipüle ederek ve bunlara saldırarak bir toplumun bireylerinin hayatına, tercihlerine ve hareket kabiliyetine tecavüzde bulunur.”

 

Diğer bir deyişle, böl ve yönet ve global diktatörlüğü size atlama taşları yaklaşımıyla tanıt ve vakit çok geç oluncaya kadar çok az kişi gerçekten neyin devam ettiğini anlayabilsin. Gerçekten de, birçok kişi ne olduğuna işaret eden kişilere gülecek ve hatta onları suçlayacaktır. Hoş bu kitabın veya buna benzer birçoğunun okurları gerçeklerin farkındadır. Ve eğer bize hakikaten daha iyi bir dünya ve düşünce ve ifade hürriyeti emanet edilseydi, bilginin önemsenmemesi mümkün değildi.

Birçok insanın zihnini işgal eden programcıların sığınağını parçalamak için, hepimizin yapması gereken iş çok büyüktür, fakat bu mükemmelen başarılabilir - ve eğer biz bu işe karışmak için hazırlandıysak - bu başarilacaktir. Kendisi için düşünmeye ve hareket etmeye azmetmiş bir insan aklından daha güçlü hiç bir şey yoktur. Böyle bir hadise bir manipülasyoncunun kabusudur ve bu gezegendeki herkes gibi, siz de bu güce sahipsiniz.

Yapacağınız tek şey onu kullanmaktır.

DAVID ICKE......VE GERÇEK SİZİ ÖZGÜR KILACAK

 


Free Web Hosting by FortuneCity