web space | website hosting | Business Hosting | Free Website Submission | shopping cart | php hosting


ABD Ulusal Güvenlik Teşkilatındaki gizli operasyonlar.

Nexus Magazine Nisan/Mayıs 96

“ABD Ulusal Güvenlik Teşkilatı’na karşı açılan bir dava dosyası, bireyleri kontrol altında tutmak için tasarlanan ürkütücü teknolojileri ve programları açıklamaktadır.”

 

JOHN ST. CLAIR AKWEI, ULUSAL GÜVENLİK TEŞKİLATI (NSA)’NA KARŞI

 

Aşagida verilen belge, John St. Cleir Akwei tarafindan Ulusal Güvenlik Teşkilatı (NSA)’ya karşi Washington’da açilan bir dava dosyasini kapsamakta ve Ulusal Güvenlik Teşkilatı ile ilgili bilgilerini, ulusal güvenlik faaliyetlerinin teknolojilerini ve yurttaşları izlemek için yapılan gizli operasyonları vermektedir.

 

ULUSAL GÜVENLİK TEŞKİLATI’NIN MİSYONU VE YURT İÇİ İSTİHBARAT OPERASYONU

 

· Haberleşme İstihbaratı

ABD’de ve dünyada tüm elektronik haberleşmenin yurdu kaplaması, ulusal güvenligi temin eder. Ft Meade, Maryland’deki Ulusal Güvenlik Teşkilatı 1960’li yillardan beri dünyadaki en gelişmiş bilgisayarlara sahibtir. Ulusal Güvenlik Teşkilatı teknolojisi özel şirketlerden, akademiden ve halktan gizli olarak geliştirildi ve yürütüldü.

 

· İşaret İstihbarat

Ulusal Güvenlik Teşkilatı, İşaret İstihbarat görevi için, çevredeki şifresi çözülen EMF dalgaları bilgisayara telsiz olarak kaydetmek ve kişileri vücutlarındaki elektirik akımları ile izlemek için bir bilgisayar programı geliştirdi. İşaret İstihbarat’ı, içinde elektirik akımı bulunan herşeyin çevresine EMF dalga yayan bir manyetik alana sahib olması esasına dayandığı için Ulusal Güvenlik Teşkilatı/ Savunma Departmanı, elektriksel aktivitesi olan insan yapısı veya organik her cismi uzaktan analiz edebilen hususi bir digital araç geliştirmişlerdir.

 

· Yurt içi İstihbarat

Ulusal Güvenlik Teşkilatı tüm ABD vatandaşlarının kayıtlarına sahibtir. Ulusal Güvenlik Teşkilatı, 50.000’den fazla ajanından herhangi birinin dikkatini çekebilecek ABD vatandaşları içinde bilgi toplamaktadır. Bu ajanlar, herhangi bir kişiyi kendiliklerinden izlemek konusunda yetkiye sahibtirler. Ulusal Güvenlik Teşkilatı her mevkide, “daimi ulusal güvenlik anti-terörist gözetim şebekesine -ağına” sahibtir. Bu gözetim ağı tamamen kılık değiştirmiştir ve halktan gizlenmektedir. Amerika’da şahısları takib etme işi Ulusal Güvenlik Teşkilatı’nın elektronik gözetim ağı ile ucuz ve kolayca yürütülmektedir. Bu ağ, tüm Birleşik devletleri kapsar, onbinlerce Ulusal Güvenlik Teşkilatı Personelini içerir ve aynı ânda milyonlarca insanı izler. Operasyonların  maliyetinin ucuzluğu, operasyon maliyetlerini en düşük seviyeye indirmek için tasarlanan Ulusal Güvenlik Teşkilatı bilgisayar teknolojisi ile sağlanır. Ulusal Güvenlik Teşkilatı Personeli, kendi toplumlarında güya halktan biriymiş gibi hizmet verirler ve izlemek isteyecekleri kişiler hakkında istihbarat toplumunu bilgilendirebilmek için, gizli ve yasal işlerde çalışırlar. Toplumdaki Ulusal Güvenlik Teşkilatı Personeli, genellikle sosyal sahada çalışan, avukat ve iş adamı gibi gizli kimliklere sahibtir.

 

· Bağımsız Olarak Operasyon Yapabilen Ulusal Güvenlik Teşkilatı Personeli Tarafından Gözetim İçin Ara Sıra Hedeflenen Vatandaşlar.

Ulusal Güvenlik Teşkilatı Personeli, Ulusal Güvenlik Teşkilatı’nın yurt içi istihbarat ağını ve gizli işleri kullanarak, Birleşik Devletlerdeki binlerce ferdin yaşamlarını kontrol edebilirler. Bunlar tarafından bağımsız olarak yürütülen operasyonlar bazen kanun sınırlarının ötesine taşabilir. Ulusal Güvenlik Teşkilatı’nın operasyonları ile yüzlerce habersiz vatandaşa uzun süreli kontrol ve sabotaj yapılmış olması muhtemeldir. Ulusal Güvenlik Teşkilatı ağı, Birleşik Devletler vatandaşlarına gizli olarak suikast veya hastalıklar, akıl ve ruh bozuklukları olarak teşhis edilebilecek konulara sebeb olacak gizli psikolojik kontrol operasyonları yapma yeteneğine sahibtir.

 

 

ULUSAL GÜVENLİK TEŞKİLATININ YURT İÇİ ELEKTRONİK GÖZETİM AĞI

1960’ların ilk yıllarında dünyadaki en gelişmiş bilgisayarlar Ulusal Güvenlik Teşkilatı’nın elinde idi. Bu bilgisayarlarla araştirilan yeni buluşlar Ulusal Güvenlik Teşkilatı için saklandı. Şu anda Ulusal Güvenlik Teşkilatı mevcut bilgisayar teknolojisinin 15 sene ilerisinde olan nonoteknolojik bilgisayarlara sahibtir. Ulusal Güvenlik Teşkilatı, Amerika’da bu teşkilatın ajanlarının şifre çözücülerinin dikkatini çekecek anahtar kelimelerle, her ortamda bütün haberleşmeleri kontrol eden ve yapay zekalı gelişmiş bilgisayarlar kullanarak, kendilerine rahatsızlık verici bilgileri elde ederler. Bu bilgisayarlar bütün haberleşmeleri verici ve alıcı uçlarda denetlerler. ABD’nin bu rahatsızlık verici haberalma hâdisesi Ulusal Güvenlik Teşkilatı’nın “İşaret İstihbarat”ı misyonunun bir sonucudur. Ulusal Güvenlik Teşkilatı’nın elektronik gözetim ağı, tüm elektromanyetik saha tayfını denetleyebilecek araçların hücreli düzenlenmesine dayanır. Bu cihaz, diğer elektronik savaş programları gibi büyük bir gizlilik içinde geliştirildi, yürütüldü ve muhafaza edildi.

 

· İşaret İstihbaratıyla Uzaktan Bilgisayar Karıştırma

Ulusal Güvenlik Teşkilatı, Birleşik Devletler’de satılan tüm kişisel bilgisayarların ve diğer tüm bilgisayarların izlerini muhafaza eder. Ulusal Güvenlik Teşkilatı’nın “elektromanyetik alan-saha cihazı”, monitörden ve güç kaynağından çıkan dalgaları süzerek kişisel bilgisayarların devre tablosundan çıkan radyo frekanslarına ayarlanabilir. Bilgisayar devre tablosundan çıkan radyo frekanslı yayın, bilgisayardaki digital bilgiyi içerir. Ulusal Güvenlik Teşkilatı’nın cihazından çıkan kodlanmış radyo frekansındaki dalgalar, bilgisayar devreleriyle, bilgisayara girebilir, ve bilgisayardaki verileri değiştirebilir. Böylece Ulusal Güvenlik Teşkilatı, gözetim veya antiterörist elektronik savaş için ülkedeki herhangi bir bilgisayara telsiz modem gibi bir giriş kazanabilir.

 

· Gözetim İçin İnsanlardaki EMF’nin meydana çıkarılması (Keşif).

Bir cismin bioelektrik alanı uzaktan algılanabilir, böylece cisimler bulundukları herhangi bir yerde denetlenebilirler. Özel EMF cihazıyla Ulusal Güvenlk Teşkilatı, kripto-şifre çözücüleri (EEG’lerden) üretilen potansiyelleri uzaktan okuyabilirler. Bunlar bir kişinin beyin durumlarina ve düşüncelerine kodlanabilir. Bu durumda kişi, uzak bir mesafeden mükemmel olarak denetlenir. Ulusal Güvenlik Teşkilatı personeli, “İşaret İstihbaratı”nın elektromanyetik tarama ağının kadranında çevirerek, ülkedeki herhangi bir şahsa çevirir ve Ulusal Güvenlik Teşkilatı’nın bilgisayarları o şahsı belirler ve günde 24 saat takip eder. Ulusal Güvenlik Teşkilatı, Amerika’daki herhangi bir şahsi seçebilir ve onu izleyebilir.

 

ULUSAL GÜVENLİK TEŞKİLATI’NIN ELEKTRO MANYETİK BEYİN UYARILMASINI KULLANMASI

Ulusal Güvenlik Teşkilatı “İşaret İstihbarat”, “Uzaktan Nöral(Sinir) Denetimi ve Elektronik Beyin Bağlantısı” için, “Elektro Manyetik Beyin Uyarılması”nı kullanmaktadır. (İonlaşamayan elektro manyetik alan) radyasyonu üzerine, nörolojik araştırmayı ve bioelektirik araştırma ve gelişmeyi içeren 1950’li yılların MKULTRA programından beri, “Beyin Uygulaması” gelişme hâlindedir.

Elde edilen gizli teknoloji, Ulusal Güvenlik Arşivlerinde, “Radyoaktifliği ve nükleer patlmaları içermeyen ve çevrede bulunan bir kaynaktan istemeyerek (kasıtlı olmayan bir şekilde) yayılan elektromanyetik dalgalardan oluşan bilgi” olarak tanımlanır ve “Işinim İstihbaratı” olarak sınıflandırılır. İşaret İstihbaratı, Amerika yönetiminin diğer elektronik mücadele programları gibi, bu teknolojiyi de, gizli olarak yürütmekte ve muhafaza etmektedir. Ulusal Güvenlik Teşkilatı, bu teknoloji ile ilgili mevcut bilgileri denetlemekte ve bilimsel araştirmalari halktan gizlemektedir. Aynı zamanda bu teknolojiyi gizli tutmak için uluslar arası istihbarat anlaşmalari da vardir.

NSA, insandaki elektiriksel faaliyetleri uzak mesafeden analiz eden hususi elektronik donatıya sahibtir.

NSA bilgisayarında üretilen beyin planlaması, beyindeki elektriksel faaliyetleri sürekli olarak denetlemektedir. Ulusal Güvenlik gayesiyle NSA, binlerce insanın ferdî beyin haritalarını kaydetmekte ve şifrelemektedir. Elektro manyetik alanla “Beynin Uyarılması”, beyin-bilgisayar bağlantısını sağlamak için, meselâ, askerî savaş uçaginda ordu tarafindan gizlice kullanılmaktadır.

Elektronik gözetim amacıyla, beynin konuşma merkezindeki elektrik faaliyetleri, kurbanın sözlü düşüncelerine çevrilebilir. Kulağı devre dışı bırakarak, ses haberleşmesinin dogrudan beyne gitmesini saglayarak, Uzaktan Nöral Denetim, şifrelenmiş işaretleri, beynin işitme korteksine gönderebilir. NSA ajanları bunu, paranoid şizofreninin karakteristiği olan işitsel halisünasyoları taklid ederek, kurbanların gizli olarak takatini kesmek için kullanabilirler.

Kurbanla herhangi bir temas olmaksızın, Uzaktan Nöral Denetim, bir kurbanın beynindeki görsel korteksteki elektirik faaliyetlerini planlayabilir ve kurbanın beynindeki tasvirleri (görüntüleri) bir videonun monitöründe gösterebilir. NSA ajanları kurbanın gözlerinin gördüğü her şeyi görürler. Görsel hafıza da görülebilir. Uzaktan Nöral Denetim gözleri ve optik sinirleri atlayarak (devre dışı bırakarak), doğrudan görsel kortekse görüntü gönderebilir. NSA ajanları, beynin programlama gayesi için, gözetim altındaki kişi REM uykusunda iken, onun beynine gizlice görüntü yerleştirmek için bunu kullanabilirler.

 

· Uzaktan Nöral Denetim Yapan NSA Teşkilatlarının Yetenekleri.

Birleşik Devletlerde, 1940’lı yıllardan beri, İşaret İstihbaratı ağı vardır. NSA’nın Ft. Mende’de kişileri izlemek ve bunların beyinlerindeki işitsel-görsel bilgileri -tecavüzkar olmayan bir biçimde- denetlemek için kullanılan iki yönlü geniş bir, Uzaktan Nöral Denetim sistemi vardır. Bu işlerin tümü, kişiyle fizikî bir temas olmadan yapilir. Uzaktan Nöral Denetim metodu, gözetim ve yurt içi istihbarat için esas metodtur. Konuşma, üç boyutlu ses ve şuuralti ses, kişinin beyninin işitme korteksine (kulaklari by pass edilerek) gönderilebilir ve görntüler görsel korteksin içine gönderilebilir. Uzaktan Nöral Denetim, kişinin algılarını, ruh durumunu ve motor kontrolünü degiştirebilir.

Konuşma korteksi / işitsel korteks baglantısı, istihbarat toplumu için esas haberleşme sistemi oldu. Uzaktan Nöral Denetim, görsel-işitsel beyin ile beyin arasında veya beyin ile bilgisayar arasında tam bir bağlantıya izin verir.

 

 

ULUSAL GÜVENLİK TEŞKİLATININ İŞARET İSTİHBARATI - ELEKTRONİK BEYİN BAĞLANTI TEKNOLOJİSİ

NSA-SIGINT (Ulusal Güvenlik Teşkilatı İşaret İstihbaratı) insan beyninden yayılan 5 miliwottluk ve 30-50 Hz’lik uyandırılmış potansiyellerin şifrelerini digital olarak çözerek, insan beynindeki bilgileri uzaktan ve (tecavüzkar olmayacak bir biçimde) denetlemek için hususi yeteneklere sahibtir.

Beyindeki nöral hareketlilik değişen bir manyetik akıya sahib olan değişen bir elektirik özellik yaratır. Bu manyetik akı 30-50 Hz’lik ve 5 milimetrelik sürekli bir elektromanyetik dalga çıkarır. Beyinden gelen elektromanyetik emisyonda ihtiva edilen şeyler “uyandırılan potansiyeller” olarak adlandırılan (enserler ve desenlerdir.). Her düşünce, reaksiyon, motor kumandası, işitsel olaylar ve görsel görüntü için beyindeki bir “uyandırılmış potansiyel” veya “uyandırılmış potansiyeller kümesi” karşiligi vardir. Beyinden yapilan EMF emisyonunun şifreleri, beyninde geçerli fikirler, düşünceler, görüntüler ve sesler haline gelmesi için, çözülür.

NSA SIGINT, bilgileri (sinir sistemi mesajları gibi) istihbarat ajanlarına aktarmak ve gizli operasyon yapılacak kişilerin beyinlerine (onlar tarafından farkedilemeyecek bir şekilde) aktarmak için, bir haberleşme sistemi olarak EMF ile aktarılan Beyin Uyarılması’nı kullanmaktadır.

EMF ile Beynin Uyarılması, sonuçta beynin nöral devrelerinde ses ve görsel olayların oluşması için beyindeki uyarılacak potansiyelleri, kobayları tetiklemek için şifrelenmiş ve pulslanmış karmaşık elektromanyetik işaretler göndererek çalışır. EMF ile Beyin Uyarılması kişinin beyin hallerini değiştirebilir ve motor kontrolünü etkileyebilir.

İki yönlü elektronik Beyin Bağlantısı, sesi (kulakları by pass ederek) işitsel kortekse aktarırken ve donuk (belirsiz) görüntüleri, (optik sinirleri ve gözleri by pass ederek), görsel kortekse aktarırken, nöral görsel-işitsel bilgileri uzaktan kumanda ederek, yapılır. Görüntüler beyinde sabit olmayan iki boyutlu ekrandaki gibi zuhur eder.

İki yönlü elektronik Beyin bağlantısı CIA / NSA personeli için esas haberleşme sistemi haline gelmiştir. Uzaktan Nöral Denetim (RNM, insan beynindeki bioelektirik bilginin uzaktan denetimi) esas gözetim sistemi hâlini almıştır. Bu Birleşik Devletler İstihbarat Topluluğu’nda sınırlı sayıdaki ajan tarafından kullanılmaktadır.

 

 

5- İŞLEYİŞ TEKNİĞİ

RNM her belirli beyin bölgesinin rezonans frekansının şifresinin çözülmesini gerektirir. Bu frekans, daha sonra beynin bu özel bölgesine bilgi yüklemek için, değiştirilir. Değişik beyin bölgelerinin tepki gösterdiği (cevap verdiği) frekans 3 Hz ile 50 Hz arasında değişmektedir. İşaret İstihbaratı, sinyalleri bu band aralığında değiştirirler. (Tablo 1’e bakın). Bu değiştirilmiş bilgi, şuuraltı seviyesinden algılanabilir seviyeye kadar değişen yoğunluklarda, beyine yerleştirilebilinir. Her insan tek bioelektirik rezonans / entrainment frekansları kümesine sahibtir. Bir insanın beynine diğer bir insanın işitsel korteksinin frekansında işitsel bilgiler gönderme bu işitsel bilginin kavranılmaması sonucunu verecektir.

Davacı RNN (Uzaktan Nöral Denetim)’den, NSA, Ft. Meade’deki Kinnecome grubuyla iki yönde RNM teması kurarak haberdar oldu.

Onlar, Ekim 1990’dan Mayıs 1991’e kadar davacıyı tedirgin etmek için 3 boyutlu RNM sesini doğrudan doğruya beyinde kullandılar.

5/91’deki gibi Davacı ile iki yönlü RNM haberleşmeleri vardı ve Davacının yeteneklerini yok etmek ve kendisine karşı son 12 yılda yaptıkları faaliyetler nedeniyle Davacının yetkililere başvurmasını önlemek için RNM’yi kullandılar. Kinnecome grubunun Ft. Meade’de günde 24 saat çalışan, yaklaşık 100 çalışanı vardır. Davacıyı tecrit etmek için Davacıyla temasta bulunan ve beyinleri gizlice dinlenen kişilere de sahibtiler. Bu şimdiye kadar bir vatandaşin RNM ile taciz edilmesi ve bu istihbarat operasyonlari metodunu kötüye kullanan NSA personeline karşı dava konusu hâline getirilen ilk olaydır.

 

 

6- NSA TEKNİKLERİ VE KAYNAKLAR

Ülkede herhangi bir yerde, herhangi bir mahalde, herhangi bir binada bireyleri sürekli olarak Uzaktan Denetleme / izleme. Bu operasyonların ucuz olarak yürütülmesi için getirilen bir sistem NSA tarafından her toplulukta binlerce insanın sürekli olarak takib edilmesini sağlar.

 

· Uzaktan RNM Cihazları

NSA’nın RNM donatısı izlenen kişilerin beynindeki uyandırılan potansiyelleri (EEG’leri) uzaktan okuyabilir, ve onların verimlerini (performanslarını) etkilemek için sinir sistemi aracılığıyla mesaj gönderebilir. RNM elektronik olarak bireyleri teşhis edebilir ve onlari Birleşik Devletler’deki herhangi bir yerde izleyebilir. Bu donatı, bir şebeke (ağ) üzerindedir ve yurt içi istihbarat operasyonları, yönetim güvenliği ve bioelektrik mücadele durumunda kullanılırlar.

 

· Metropol Alanlarında Nokta Görevlileri

Her bölgede on binlerce kişi, NSA personeli tarafindan gizli kontrol için teşhis edilen kişileri (bazen bilmeyerek) takip ve kontrol etmek için, mahalle /işyeri casusu ve nokta görevlisi (muhbir) olarak çalişmakta.

Büro dışında çalışan ajanlar, binlerce kişiyi izleyen nokta görevlileriyle (muhbirlerle) sürekli haberleşme içindedirler. Uzak bölgelerdeki ofislerde çalışan NSA ajanları, gözlemlenen kişiyle temas halinde bulunan ve halk içinde tesbit edilen herhangi bir kişiyi (RNM’yi kullanarak) ânında teşhis edebilir.

 

· Kimyasal Madde ve İlaçlar Verilmesi İçin NSA Tarafından Evlere Yerleştirilen Plastik Boru Şebekesi.

Uyutma gazı ve Beyin yıkamaya yardımcı olan ilaçların verilmesi için NSA kişilerin hava kanallarının ve su musluklarina hat döşemek için gerekli alet ve edevata sahibtir. Bu CIA farma-psikoloji (psikofarmoloji) sinin bir neticesidir.

 

· Hususi Birleşik Devletler İstihbaratına Kısa Bir Bakış

İnsan beynindeki EEG’leri okuyabilen özel EMF donatısının sabit ağı, digital bilgisayarlar kullanılarak kişileri teşhis ve takib edebilir. NSA İşaret İstihbarat’ndan gelen EMF (Elektromanyetik Alan) sinyaliyle yapılan ESB (Beynin Elektriksel Uyarılması) kişileri kontrol etmek için kulanılmaktadır.

 

· RF (Radyo Frekansı) yayımının şifrelerini çözerek kişisel bilgisayarın devre tablosundan bilgi toplayan ve bu suretle ülkedeki herhangi bir kişisel bilgisayara, telsiz modem tarzı giriş kazanan EMF donatısı.

Tüm donatı saklı, tüm teknoloji gizli, araştimalarin hiçbir bölümü, elektronik mücadele araştirmalarinda oldugu gibi, rapor edilmiyor. Hiçbir suretle halk tarafından bilinmeyen yurt içi istihbaratı bu metodunun, tam ve mükemmel olarak yürütülmesi, 1980’lerin ilk yıllarından beri devam etmektedir.

 

EDİTÖRÜN NOTU:

Davadan eğer bir sonuç çıkarsa, bunun neticesinin ne olacağını anlamak için Mr. Akwei’ye telefon etmeye çalıştım. Dava ile ilgili ne yapacağı hususunda telefonda konuşamayacağını kesin fakat kibar bir dille anlattı ve telefonu kapattı. Benzer uzunlukta daha sonraki bir konuşma da, kendi adresinin ve telefon numarasının bu makalede açıklanmasını istemediği bilgisiyle sonuçlandı. Eğer herhangi bir gelişme duyarsak size bildireceğiz.

Yukarıdaki makaleden açıkça görülebileceği gibi Birleşik Devletler Güvenlik Teşkilatı, gizli çalışan bir terör örgütünden başka bir şey değildir. Bunların, milyonlarca masum insanın zihinlerini (günlük olarak) kullandıkları gelişmiş teknolojileri, demokratik toplum diye adlandırdığımız şeyin görünen yüzünün arkasında var olan, otoriter ve mütehakkim anlayışlarının kaba bir ifadesidir. Geroge Orwell’in tahayyül ettiği "DÜŞÜNCE POLİSİ", maalesef bugünün dünyasının bir gerçeği olmuştur. Biz, idrak edelim veya etmeyelim, toplumumuzdaki her ferd, bu diktatörlük tavrından olumsuz olarak etkilenmektedir.

Bu değişmelidir - Değişecektir - Seninle başlayacak!

George Farquhar
Project Freedom


Örnek EMF Beyin Uyarıcılar
Brain Area
Bioelektrik Rezonans Frekansı
Information Induced Through Modulation
Motor Control Cortex
10 Hz
Motor Impulse co-ordination
Auditory Cortex
15 Hz
Sound which bypasses the ears
Visual Cortex
25 Hz
Images in the brain bypassing the eyes
Somatosensory
9 Hz
Phantom touch sense
Thought Center
20 Hz
Imposed subconscious thoughts

 

Tablo: 1

 ELEKTROMANYETİK ALANLA BEYİN UYGULAMASI İÇİN BİR ÖRNEKBEYİN ALANIBİYOELEKTRİK REZENANS FREKANSITADİLATLA DEĞİŞTİRME İLE HASILEDİLEN BİLGİMOTOR KONTROL KORTEKSİ10 HZMOTOR-İMPULS KOORDİNASYONUİŞİTSEL KORTEKS15 HZKULAKLARI BYPASS EDEN BEYİNDEKİ GÖRÜNTÜLERGÖRSEL KORTEKS25 HZGÖZLERİ BYPASS EDEN BEYİNDEKİ GÖRÜNTÜLERVÜCUT HİSSİ9 HZHAYALET DOKUNMA HİSSİDÜŞÜNCE MERKEZI20 HZZORLA YÜKLENİLEN ŞUURALTI DÜŞÜNCELER

 

KAYNAKLAR

(http://www.isleofavalon.co.uk/local/h-pages/g_farquhar/project-freedom/cov_us.html) adresinden temin edilebilir.

 

 

 

 

 


Free Web Hosting by FortuneCity