AÇIKLANMIŞ BİR KLASİK BEYİN KONTROLÜ OPERASYONU

Julianne McKinney'den

web space | website hosting | Business Web Hosting | Free Website Submission | shopping cart | php hosting

Julianne Mc Kinney 

 

Ulusal Güvenlik Mezunları Derneği Elektronik Gözetim Projesi’nden Rapor:

Ben ulusal düzeyde eğitim görmüş eski bir Birleşik Devletler Haberalma memuruyum. Halen yönlendirilen enerji silahlarının kullanımını, gözetim ve nörosibernetik sistemleri içeren ve bu ülkede habersiz insan denekleri üzerinde odaklaşan bir projenin yöneticisiyim. Savunma Bakanlığı bu sonunculardan psikoteknolojiler olarak sözetmektedir. Bu olağanüstü acımasız operasyonlar ‘ beyin kontrol ’ girişimleri olarak nitelendirilir.

Klasik bir ‘ beyin kontrol ’ operasyonu, diğer şeyler arasında, aşağıdakileri içerir:

 

( 1 ) Hedef kişiden, gelecekteki istismarlarda kullanilmak üzere, kişisel ve biyolojik örnekler toplamak gayesiyle uzun süreli, gün boyu süren fiziksel ve elektronik gözetim.

 

( 2 ) Deneğin aşırı baskılara dayanma kapasitesini incelemek için ardarda yapılan açık ve örtülü tacizler.

 

( 3 ) ABD Adalet Bakanlığı tarafından halen ‘ öldürücü-den daha hafif ’ silahlar ve gözetim sistemleri olarak tanımlanan teknolojileri içeren,  aşırı intibaksızlığa ve yeteneklerin ortadan kalkmasına neden olacak ağrılar yaratmayı amaçlayan yönlendirilmiş enerji tacizi.

 

( 4 ) Deneğin kafasında ve denek uykuda iken rüyaların evrensel gelişimini etkileyebilen  şuuraltı seslere sebep olma kapasitesindeki nörosibernetik / psikoteknolojilerle deney.

 

( 5 ) Uzun dönemde deneği kendi itibarını yoketmeye yönelik davranışlara ve ifadelere zorlamak için deneğin uzun dönemli manipülasyonu.

 

( 6 ) Deneğin tecridi ve mali yönden yoksullaştırılması.

 

( 7 ) Deneği intihar veya cinayet şeklinde bir şiddet hareketine zorlamayı amaçlayan sürekli taciz ve tahrik..

 

Açık Taciz -bu açıkça gözlenen demektir-; kişilerin uzun dönemli eloktronik tacizi için "önşartlandirma" amacıyla tasarlanabilir. Anlatılmayan açık tacizle dehşete düşürülen kişilerin elektronik tacizin, daha akla yatkın bir durumda, ani başlangıçlarıyla başetmeleri imkansızdır. Tacizin bu görülen örneği şimdi incelenen bütün hallerde ortadadır. Açık tacizin elektronik taciz başladıktan sonra bile sürdürüldüğü  durumlarda, asıl amacın uzun dönemli aşırı baskıya devam ettirmek olduğunu akla getirmektedir.

Aşağıda tartışılan açık taciz taktiklerinin çoğu elektronik tacizin sezilebilir şekillerini içermeyen durumlarini su yüzüne çikarmaktadir. Bunlar potansiyel haber degeri taşiyan dahili bilgileri nedeniyle, yönetim veya yönetim tarafından kabul gören işverenler için özel sıkıntı tehditleri oluşturacak ‘Islık Çalıcılar’ olarak adlandırılanları ihtiva eden durumlardır. Elektronik tacizin, elektronik ‘tacize maruz kalanlara’ yardım etmeye çalışan kişilere karşı bir misilleme şekli olarak su yüzüne çıkmaya başladığının farkına vardık. Misilleme bir kontrol kaybını akla getirir. Bu şartlar altında ‘ıslık çalıcılar’ın uzun bir süre daha bu tacizden muaf olmaya devam edeceklerinden tamamen emin değiliz.

Kişiler şimdi aşagidaki açik taciz şekillerinin, tümü degilse bile, birçogunu ihtiva eden kendi şartlarini tanimlayan proje ile temas halindedir:

Ani, acaip kaba muamele, önceleri kendilerine dostça davranan komşulari tarafindan tecrit, taciz ve yikici hareketler.

Hedef kişi, rehberde numarasi bulunmayan yeni bir telefon aldiktan sonra bile devam eden, rahatsiz edici telefon konuşmalari.

Mektupların önlenmesi, çalınması, açılması.

Gürültü seferberliği.

Acımasızca rahatsız eden telefon konuşmaları bu tertipte düşünülebilirken, diğer taktikler de kullanılır. Çalan klaksonlar, düdükler, sirenler, apartman çevresinde oldukça uzun bir zaman peryodunda aynı zamanda çalan kornalar, düdükler, sirenler, çöp atıkları ve kaydedilmiş ‘umumi seslerin’ kuvvetlendirilmiş yayinlari kişiyi gözetim altinda olduguna inandirmak için, tasarlanan şartlar altinda tekrarlanan, bir temel üzerinde kullanilirlar.

Bu durumların hepsinde, bireyin komşuları ani, sürekli ses patlamalarına karşi sanki kayitsizmiş ve / veya farkinda değillermiş gibi görünürler. Kapı çarpması da özellile apartmanlarda, popüler bir oyundur. Bir kişi, tacizin en yüksek düzeyde oldugu bir dönemde, kendi kapisini açtigi her seferde kapi komşusunun kendi dairesine girip çıkmaya başladığını rapor etmiştir.

İlave Aşırı Yüksek Frekans ( ELF ) Yetenekleri:

20 Bitkinlik ( yorgunluk ) hali.

21 Deprasyon meydana getirilmesi.

22 Katarakt ve göz problemleri meydana getirmek.

23 Alınganlık ve öfke durumları meydana getirmek.

24 Genel ruh halinin değişimi.

25 Zorlanmış davranış kalıpları meydana getirmek.

26 Cinsel saldırganlık .

27 Davranış ritminde hasar yaratılması.

28 Korku ve yanlış yönlendirme.

29Uyku düzensizlikleri ve uykusuzluk.

30 Kısa ve uzun dönemli hafıza kaybı.

31 Lösemi ve kanser.

32 Katatonik ( zombie benzeri ) görüntüler.

33 Şiddet hallerinin ve suçlu davranış örnekleri meydana getirmek.

Association of National Security

Alumni Electronic Surveillance Project

PO Box 13625Silver Spring, MD 20911-3625


Free Web Hosting by FortuneCity